POMEMBNE POVEZAVE

SPOZNAJ, KAJ TI PONUJA OSEBNA ASISTENCA

in DOVOLI, da Te vzamem pod SVOJE OKRILJE.

Informacije so tiste, katere delajo razliko v tvojem življenju.

ZAKONODAJA

Spoznaj, katera zakonodaja ureja pravice osebne asistence

najpomembnejše informacije o osebni asistenci

Kaj pravi ZAKONODAJA in kako uveljaviš PRAVICO do osebne asistence?

OSEBNA ASISTENCA: UPRAVIČENCI

”Vsakemu, ki izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje, ne glede na njegov dohodek ali premoženje, je zagotovljena osebna asistenca pod enakimi pogoji.

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • da je star od 18 do 65 let;
 • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
 • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Uporabnik je glede na ugotovljene potrebe po prvi in peti alineji prejšnjega odstavka upravičen do enega ali več osebnih asistentov.

Če je upravičena oseba uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka tega člena upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni to starost. V tem primeru se ponovno oceni potreba po osebni asistenci in odloči o tej pravici.”

PRAVILNIK OA

V pravilniku so  podrobneje urejeni in razloženi naslednji pojmi:

 • postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence,
 • kaj je komunikacijski dodatek,
 • kdo je koordinator invalidskega varstva,
 • kaj sploh pomeni izvajanje osebne asistence (zelo širok pojem),
 • KDO SO Izvajalci osebne asistence,
 • kaj je usposabljanje in KDO ga opravlja
 • KAJ vsebujejo interni akti in da je tvoja pravica, do vpogleda v interni akt izvajalca OA
 • poročanje in metodologija za izračun cene ure storitve osebne asistence – po domače: kam lahko gre denar namenjen osebni asistenci?!

Pokliči, piši, vprašaj in povej, kaj te zanima v zvezi z osebno asistenco, naj ti ne bo nerodno. 

OSEBNA ASISTENCA ni miloščina države ali socialna pomoč, ampak je PRAVICA, katera pripada vsem osebam, katere ne morejo samostojno skrbeti zase.

Ljudem je še zmeraj nerodno in si ne upajo povedat, da imajo doma morda otroka, ženo ali moža, kateri ni sposoben skrbeti zase.

Premagaj sram, krivdo in občutke slabe vesti ter mi dovoli, da ti pomagam in te vodim v postopku pridobitve osebne asistence.